Wizerunek Polaków na monetach

Istnieją różne formy wyrażenia wdzięczności osobom zasłużonym dla danego kraju. Często stawia się pomniki lub nadaje się szpitalowi, szkole, czy ulicy imię zasłużonego człowieka. Można także czcić jego pamięć poprzez umieszczenie wizerunku banknotach lub monetach obiegowych. Rozpatrując zbiór polskich monet obiegowych z lat 1923 – 2009 można zauważyć wiele wizerunków zasłużonych dla historii naszego kraju osób. Biorąc pod uwagę monety emitowane po reformie skarbowo – walutowej przeprowadzonej przez premiera Władysława Grabskiego w 1923 roku, znaleźć możemy wizerunek między innymi Józefa Piłsudskiego.

Zdjęcie znalezione na stronie Wcn.pl

Co ciekawe, jego wizerunek można było znaleźć na monetach obiegowych o trzech różnych nominałach: 2 złote, 5 złotych oraz 10 złotych. Na dziesięciozłotowej monecie przedstawiany był także wizerunek Romualda Traugutta. W tamtym okresie na monetach obiegowych można było także ujrzeć twarze polskich królów. Bolesław Chrobry przedstawiany był na monetach o nominałach 10 złotych i 20 złotych. Na dziesięciozłotowej monecie można było także ujrzeć oblicze Jana III Sobieskiego. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyemitowano kilkanaście różnych wersji monety o nominale 10 złotych. Monetę tę zdobiły twarze Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej – Curie, Karola Świerczewskiego, Bolesława Prusa i króla Kazimierza Wielkiego.

Także na monetach o wyższych nominałach można było znaleźć wizerunki zasłużonych osób. Monety dwudziestozłotowe zdobiły wizerunki Marcelego Nowotki, Marii Konopnickiej, czy pierwszego Polaka w kosmosie – Mirosława Hermaszewskiego. Na monetach o nominale 50 złotych wyemitowanych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaleźć można twarze wielu władców Polski. Monety te zdobione były wizerunkami Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, czy też Jana III Sobieskiego. Oprócz władców, na monetach dziesięciozłotowych z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaleźć można oblicza Władysława Sikorskiego, czy Ignacego Łukasiewicza. Na monetach o wyższych nominałach (100 złotych – 50 000 złotych) wyemitowanych zarówno w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak i III Rzeczypospolitej przed denominacją, znaleźć można wizerunki królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Józefa Piłsudskiego, czy papieża Jana Pawła II..

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *