Po hiperinflacji z roku 1989 wiadomo było, że trzeba przeprowadzić reformę pieniądza polskiego. Będące w obiegu banknoty i monety traciły szybko swoją moc nabywczą, monety praktycznie zniknęły z rynku. Nowy rząd, nowej demokratycznej Polski we współpracy z zarządem Narodowego Banku Polskiego rozpoczęli prace nad wspomnianą reformą. Pierwszym krokiem było zmniejszenie wielkości stopnia inflacji do poziomu, który zapewniałby wykonalność założeń reformy. Jako ten optymalny poziom inflacji określono 10%. Przed rządem było nie lada wyzwanie, jednak udało się to. Jednocześni z pracami nad zmniejszeniem inflacji pracowano nad nowymi projektami pieniędzy.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Pierwszy projektem były banknoty autorstwa Waldemara Andrzejewskiego – banknoty tworzyły serię „miast polskich”, jednak z uwagi na niedociągnięcia w zabezpieczeniach banknotów zrezygnowano z nich i powierzono opracowanie nowych nominałów Arkadiuszowi Hedrich – który jest również autorem ostatnich banknotów sprzed denominacji. Nowe banknoty tworzyły serię „władców Polski” Banknoty były drukowane pierwotnie w drukarni Thomasa De La Rue w Londynie. Wszystkie mają jako wydrukowaną datę emisji 25 marca 1994. Jest pięć nominałów nowych banknotów 10, 20, 50, 100 oraz 200PLN. Po uchwaleniu Ustawy o denominacji pieniądza polskiego, z dniem 1 stycznia rozpoczęto wprowadzanie nowych banknotów do obiegu. Read More