Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego, wprowadzone na mocy królewskiego rozporządzenia, były odpowiedzią na panujący w kraju kryzys monetarny. Król został zobowiązany do jego zażegnania na mocy pacta conventa ustalonych przez sejm elekcyjny. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy zadanie wydaje się proste, ponieważ potrafimy zidentyfikować konkretne problemy, ocenić ich skalę a także potencjalne zagrożenie z nich wypływające.

Zdjęcie znalezione na stronie Triplex.pl

Można sobie jednak spróbować wyobrazić, jak sytuacja wyglądała w drugiej połowie osiemnastego wieku: wyniszczony wojnami kraj podzielił się praktycznie na dzielnice, z których każda biła własną oficjalną monetę. Na domiar złego, poza oficjalnymi monetami, funkcjonowały w obiegu także monety nielegalne, bite przez prywatne mennice, a także nieprzeliczona ilość monet fałszywych. Dziś potrafimy oszacować ich udział, ale wówczas było to niemożliwe. Read More