Już w 1919 roku Sejm Polski postanowił, że na terenie RP obowiązującą walutą będzie zloty polski, a jego emitentem będzie Bank Polski. W też roku w bankach Francuskich oraz brytyjskich zostały zamówione monety oraz banknoty. Pieniądze t spoczywały jednak w magazynach Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej aż do roku 1924, kiedy Stanisław Grabski – premier RP zainicjował wielką reformę Skarbu Państwa, który w tym czasie znajdował się w opłakanym stanie. W skutek reformy obowiązującą do tej pory markę polską zastąpiono złotym. Płacono w przeliczniku 1-1800000. Złotówka posiadała parytet złota, więc była walutą bardzo stabilną aż do roku 1939, czyli do wybuchu II Wojny Światowej.

Zdjęcie znalezione na stronie Gndm.pl

Pierwsze banknoty, które już były sygnowane przez Narodowy Bank Polski miały jako datę emisji podany rok 1919, a więc rok zamówienia ich w zachodnich bankach. Złotówka dzieliła się na 100gr, a jej wartość w stosunku do dolara była całkiem spora – za 100 złotych można było kupić prawie 20dolarów USA. Pierwsze banknoty miały posiadały nominały od 1złotego do 5000, przy czym te o nominałach do 50złotych były drukowane przez francuski bank centralny Banque de France, natomiast te o nominałach 100, 500, 1000 oraz 5000 były drukowane przez bardzo renomowaną drukarnię anielską Waterlow & Sons Limited z siedzibą w Londynie. Do obrotu jednak weszły tylko banknoty o nominałach do 500zł, z uwagi na wysokie nominały. Read More