Na rynkach światowych można zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko – ceny srebra gwałtownie rośnie. Wzrost jego cen jest większa i to bardzo sporo od wzrostu ceny złota. Jest to spowodowane wieloma czynnikami – jednym z nich jest wzrost zapotrzebowania rynku na ten metal. Srebro niezbędne jest do produkcji płyt głównych komputerów, procesorów, lustrzanek w innych prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu. Bez tego metalu giganci z Redmond, czy też z krzemowej doliny, mogliby zwijać manatki. Zapotrzebowanie jest olbrzymie, wydawałoby się, że producenci powinni go dostarczać na rynek bez przerwy, a jednak na rynek jest dostarczanych co raz mniej tego kruszcu.

Zdjęcie znalezione na stronie Quantumgold.pl

Zaczyna go brakować. Szacuje się, że w latach 90 ubiegłego stulecia wydobycie srebra wynosiło około 2 mld uncji. Obecnie to wydobycie szacowane jest na około 700mln uncji przy zapotrzebowaniu szacowanym na około 1 mld uncji. Okazuje się, że kraje wyzbyły się swoich zapasów srebra. Chiny z największego eksportera stają się jego największym importerem. Pomimo prób zwiększenia wydobycia srebra, nie ma obecnie na to większych szans. Fachowcy twierdzą, że wydobycie srebra można co najwyżej zwiększyć o 20%, jednak przy zapotrzebowaniu jest to kropla w morzu. Znane do tej pory złoża srebra zostały już wyczerpane. Otwieranie nowych kopalni jest bardzo skomplikowane więc na rynku srebra jest co raz mniej. Read More


Od wieków najcenniejszym metalem dla ludzi było złoto. W złocie były bite najcenniejsze środki płatnicze, złoto było tym kruszcem, który niejedno krotnie powodował szaleństwo u ludzi. Przez złoto ginęli ludzie, dzięki złotu powstawały i upadały miasta. Srebro nie jako było metalem po troszku pogardzanym, nie liczno się za bardzo z nim. Jeszcze do czasów po drugiej wojnie światowej, stosunek wartości złota do srebra był określany na 1:15, jednak po zniesieniu podwójnego parytetu dolara określanego właśnie poprzez wartość tych dwóch metali, ta wartość uległa zmianie. Już w dwadzieścia lat później dochodziła do stosunku 1:50 oczywiście na korzyść złota.

Zdjęcie znalezione na stronie Oferia.pl

Jednak nie tak dawno uległo to zmianie. Pozbycie się zapasów srebra przez rządy większości krajów w latach 60-tych ubiegłego stulecia, głównie na produkcję styków oraz zastaw stołowych, powstanie nowych gałęzi przemysłu, które potrzebują ogromnych ilości srebra, spowodowało, że srebro stało się metalem nie tylko cenionym, ale wręcz bardziej pożądany niż złoto. Od kilku lat możemy zaobserwować spadek produkcjo światowej srebra. Do tej pory produkowano około 2mld uncji srebra rocznie. W chwili obecnej produkcja spadła do 700mln uncji, przy zapotrzebowaniu wynoszącym około 1,2mld uncji. Read More