Każdy z nas spotkał się w swoim życiu ze słowem numizmatyka. Brzmi trochę tajemniczo, ale jego znaczenie nie jest chyba nam obce. Pochodzenie tego słowa nie jest do końca wyjaśnione; jedne źródła mówią, że wywodzi się ono z języka łacińskiego, natomiast inne znowu, że z greckiego. Numizmatyka rozwinęła się w okresie renesansu, a za jej początki przyjmuje się wiek XIV. Numizmatyka jest to nauka, która bada pod wieloma względami monety, banknoty oraz inne znaki pieniężne. W obecnych czasach, utożsamiana jest ona z polityką monetarną, czyli z wszelkimi czynnościami związanymi z obiegiem i funkcjonowaniem pieniądza. Istnieje podział numizmatyki pod względem chronologicznym i tak na samym początku była numizmatyka grecka, a obecnie mamy nowożytną.

Zdjęcie znalezione na stronie Now.howstuffworks.com

Na polskim rynku można spotkać wiele czasopism o tejże tematyce. Są to czasopisma zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i o zasięgu lokalnym. W Polsce prawo do emitowania znaków pieniężnych przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu. NBP ma za zadanie emisję dwóch rodzajów monet- pierwszy z nich to monety stosowane do powszechnego obiegu, których wartość jest określana za pomocą nominału, natomiast te drugie to monety kolekcjonerskie, które są przeznaczone stricte dla osób zajmujących się kolekcjonowaniem ( i nie tylko) monet. Ludzie mają różne zainteresowania i hobby, któremu poświęcają każdą wolną chwilę. Obecnie jest wiele osób, które traktują numizmatykę jako hobby. Zbieractwo monet to również bardzo dobry interes na powiększenie swojego dorobku finansowego, oczywiście nie od razu. Read More