Wielu numizmatyków marzy o dodaniu do swojej kolekcji kompletu monet koronnych Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlaczego? Po pierwsze są to monety będące świadkami jednej z najbardziej odważnych reform finansowych, jakie kiedykolwiek miały miejsce w Polsce. Oczywiście, dziś na całą sprawę patrzymy nieco inaczej, ale w dużej mierze dlatego, że obecnie mamy inne możliwości techniczne i zupełnie inne oczekiwania.

Zdjęcie znalezione na stronie Numik.pl

Jednak wówczas, w drugiej połowie osiemnastego wieku, reforma monetarna planowana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oznaczała całkowita zmianę istniejących stosunków monetarnych. Po pierwsze dlatego, że delegalizowała istniejące systemy poszczególnych dzielnic, po drugie dlatego, że była próbą wyrugowania fałszywych monet, po trzecie dlatego, że określała kto, jakie monety i na jakich zasadach może bić. Ponieważ monet koronnych, wbrew wszystkim przeszkodom, wybito dość sporo, to do dziś nie jest olbrzymim wysiłkiem znalezienie takich, które ktoś zgodzi się sprzedać za przystępną cenę. Read More


Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego są ważne z wielu powodów. Po pierwsze, mówi się o nich w kontekście czysto historycznym, jako jednym z elementów przeprowadzonej przez Poniatowskiego reformy monetarnej. Oczywiście jest to powód niebagatelny i numizmatycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ich hobby nie jest zbieractwem, ale kolekcjonowaniem, co wiąże się także z poznaniem historii kolekcjonowanych przedmiotów.

Zdjęcie znalezione na stronie Wcn.pl

To jednak tylko jedna strona medalu. Z drugiej zaś wiemy, że Stanisław August Poniatowskich niezwykle wysoko cenił sobie sztukę i zyskał miano jej mecenasa. Ktoś mógłby spytać, jaki jest związek sztuki z monetami. Oczywiście taki związek jest i to silniejszy niż można przypuszczać. Monety koronne Stanisława Augusta poniatowskiego były traktowane, nadal zresztą są, jako dzieła sztuki. Próżno by szukać innych, równie starannie wykonywanych monet. Technika ich wykonywania była tożsama z techniką wykonywania medali okolicznościowych, które, nawiasem mówiąc, również były bite w mennicach koronnych. Read More