Druk wypukły jest bardzo ceniony podczas produkcji banknotów. Monety pod tym względem nie są brane pod uwagę. Dlaczego? Ponieważ monety się wybija, a nie drukuje. Tu nie ma mowy o standardach drukowania. Dlatego tylko banknoty są przez nas brane pod uwagę. Druk wypukły jest od razu zauważany. Dzięki niemy nierówności oraz pewne wypukłości na banknotach to nic nowego. Nawet laik po zapoznaniu się z takimi banknotami może od razu poznać, z jakim banknotem ma do czynienia.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Nie da się ukryć, że jednak stosowanie druku wypukłego jest kolejnym zabezpieczeniem. Nie każdy banknot i waluta posiada taki standard. To nie jest narzucanie technologii dla wszystkich. Trzeba odróżniać rodzaj druku i zastępować je innymi . To będzie kolejne zabezpieczenie. Nigdy do końca nie wiadomo, jak zostały wydrukowany dany banknot. W oryginale może to być druk offsetowy. Codzienne wykorzystanie mogło jednak przysłonić rodzaj druku. Nawet numizmatyk będzie miał problem z rozpoznaniem technologii druku i procesu tworzenia banknotu.


Wymiary oraz kształty monet i banknotów nie są znane dla osób, które nie obcują tak często z środkami pieniężnymi. Nawet w bankach lub w innych instytucjach osoby , które tam pracują nie znają dokładnych wymiarów. Da się jednak zaobserwować, że mniejsze nominały i waluty są także mniejsze gabarytowo. Dajmy dla przykładu- moneta jednogroszowa. Jest ona znacznie mniejsza, niż moneta pięciozłotowa. Oznacza to, że pięć złotych jest znacznie lepszą nominalną wartością, niż jeden grosz. To przykład na polskich monetach.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

W wielu krajach da się zauważyć taka samą zależność. To od razu daje nam do myślenia. Sam kolor, kształt i wielkość banknotu lub monety może wskazywać na wiele zagadnień. Dzięki temu wymiary banknotów i monet są także dla numizmatyki pewnym punktem zaczepienia. Od czegoś przecież trzeba zacząć. Zwłaszcza, że nie mamy innych wiadomości i innych informacji o takim banknocie. Numizmatyka nie zawsze może określić pochodzenie danego banknotu lub monety. Kształty i gabaryty to ostatnia deska ratunku.