Dukat lokalny jest monetą służącą przede wszystkim do promocji miasta bądź gminy, oraz do przypomnienia o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w danym regionie. Dukaty takie w Polsce były bite od średniowiecza aż do końca pierwszej wojny światowej. Jednak warto uświadomić sobie dlaczego stały się one z powrotem takie popularne.

Dukat lokalny - zdjęcie znalezione na stronie - Katalogmonet.pl
Dukat lokalny – zdjęcie znalezione na stronie – Katalogmonet.pl

Tak jak już wcześniej wspomniano – dukaty lokalne są doskonałym narzędziem do promocji miast i gmin. Są one przede wszystkim atrakcją turystyczną. Bo któż nie chciałby przywieźć ze sobą pamiątki w postaci monety promującej region, w którym było się w celach turystycznych? Jest to bardzo atrakcyjna pamiątka z urlopu. I urzędnicy miast to spostrzegli. Ponadto jest wiele osób, które kolekcjonują monety. Niektórzy kolekcjonerzy numizmatów nawet specjalizują się w kolekcjonowaniu właśnie nowocześnie wybitych monet lokalnych. Dzięki takim osobom dukaty lokalne nabierają wartości, mimo iż są wykonane z materiałów nieszlachetnych.

Pierwszym dukatem wybitym nowocześnie, w ramach promocji miasta, była moneta wybita dla gminy Jastarnia, która pragnęła w ten sposób upamiętnić siedemdziesięciopięciolecie swojego istnienia. Został on nazwany Merkiem, zgodnie z tradycją kaszubską. Merki to nazwa starożytnych symboli, jakimi niepiśmienni rybacy znaczyli swoje łodzie oraz przedmioty użytku codziennego. Były one czymś w stylu herbów, czy znaków rodowych dla przedstawicieli niższych klas. Dziedziczono je, a miały one znaczenie personalne – dany znak można było przypisać do konkretnej osoby.

W jaki sposób Merki funkcjonowały w gminie Jastarnia? Ich wartość określono na 1:1 ze złotówką. Były one honorowane w wielu punktach usługowych. Merki okazały się być hitem przede wszystkim wśród turystów odwiedzających gminę. Zyskały one również wartość kolekcjonerską. Dziś mają one dla kolekcjonerów wartość około stu złotych. Dlatego też wiele miast i gmin poszło w ślady gminy Jastarnia i wyemitowało swoje dukaty lokalne. Nie ma się zresztą co dziwić – ożywiają one znacznie gospodarkę.

Tak więc, jak zostało wspomniane, dukaty lokalne są idealnym sposobem na promocję miast czy gmin. Turyści wprost uwielbiają wydarzenia związane ze zmianą waluty w mieście. Jest to coś interesującego i przyciągającego uwagę, gdy możemy płacić pieniędzmi innymi niż te, których używamy na co dzień. Wspaniałe i niezapomniane przeżycie.


Czym jest dukat lokalny? Jest to jeden z rodzajów bonu towarowego, który może zostać wprowadzony do obiegu przez miasto bądź gminę. W bardziej odległych czasach wszystkie miasta wybijały swoje własne monety, które na ich terenie funkcjonowały w obiegu na takich samych prawach, jak waluta obowiązująca w tym czasie w całym państwie. W dzisiejszych czasach miasta wybijają dukaty lokalne w celu promocji miasta. Są one bowiem pewną atrakcją, mogą zostać użyte do podkreślenia ważnych wydarzeń związanych z danym regionem oraz wzbudzić zainteresowanie mediów, co zawsze jest korzystne dla gospodarki.

Dukat lokalny - zdjęcie znalezione na stronie Allegro.pl
Dukat lokalny – zdjęcie znalezione na stronie Allegro.pl

Wybijanie dukatów lokalnych jest zazwyczaj pretekstem do spotkania się ludności lokalnej, przedsiębiorców oraz turystów w jednym miejscu. Są one bowiem niezwykłą atrakcją. Jednakże, należy pamięta, że w dzisiejszych czasach dukaty – chociaż w danej miejscowości, w określonym czasie można je wymienić na usługi w wielu punktach sprzedaży – nie mają mocy prawnej do zastąpienia środków płatniczych.

Dukaty lokalne są monetami ostatnio bardzo zyskującymi na zainteresowaniu. Wiele miast i gmin właśnie za ich pomocą promuje się. Jest to gratka dla kolekcjonerów, ponieważ wypuszczane w obieg są również monety przygotowane specjalnie dla kolekcjonerów – na przykład złote, bądź srebrne. Niektóre rzadsze monety, mimo że są wykonane z mało cennego materiału, zyskują na wartości dlatego, że jest ich mało i są pożądane przez kolekcjonerów.

Dukaty lokalne są wykonywane za pomocą takich samych technik, jak powszechnie znane monety obiegowe. Jednak przy ich tworzeniu bierze udział o wiele więcej osób. Przede wszystkim są one projektowane przez osoby pełniące urzędy w danym mieście bądź gminie. A to dlatego, że właśnie te osoby wiedzą jakiego wizerunku na monetach potrzebują, by upamiętnić dane wydarzenie. Znane im są również, jak nikomu innemu, symbole wiążące się z historią danego miasta bądź gminy. Dlatego dukaty lokalne są tak wyjątkowym sposobem na promocję. A czasami również są przedmiotem pożądania wielu kolekcjonerów. Dlatego wiele z nich jest emitowanych w wydaniach kolekcjonerskich. Czym się one różnią od tych zwykłych monet? Między innymi materiałem z jakiego zostają wykonane. Przy tworzeniu wydań dla kolekcjonerów przeważnie używa się do wykonania ich metali takich jak złoto czy srebro. Dukaty takie mają o wiele większą wartość, niż te wykonywane dla turystów.