Po wyzwoleniu Polski na terenie wyzwolonym po zachodniej stronie Bugu powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który był całkowicie uzależniony od wskazówek pochodzących z Kremla. PKWN za pomocą dekretów chciał uporządkować administrację kraju, a więc również politykę pieniężną, która w 1944 roku była dość skomplikowana, gdyż na terenie wyzwolonym obowiązywały na równi radzieckie ruble i pieniądze okupacyjnego Banku Emisyjnego. Sytuacja skomplikowała się bardziej, kiedy na mocy dekretu z 27 sierpnia 1944roku wprowadzono nowe powojenne pieniądze. Pierwsze emisje były wykonane w trzech drukarniach – w moskiewskich zakładach graficznych GOZNAK oraz Drukarni Narodów w Krakowie oraz zakładach graficznych w Łodzi (w polskich zakładach były drukowane banknoty z drugiej serii).

Zdjęcie znalezione na stronie Cndukat.pl

Obejmowały one dziewięć banknotów o nominałach od 50gr do 500zł. Pierwsza seria drukowana w ZSRR posiadała błędną klauzulę prawną powstałą z powodu niefachowego tłumaczenia klauzuli na język polski. Druga seria, drukowana w polskich wytwórniach miała już tą klauzulę poprawioną. Banknot o nominale 2 złotych był najniższym, który był drukowany w obu seriach. Wielkość banknotu to 134*67mm. Na awersie banknotu znajduje w górnej jego części orzeł bez korony oraz napis wskazujący jako bank emisyjny Narodowy Bank Polski – który jeszcze w tym okresie nie był powołany. W dolnej części znajduje się notka prawna oraz numer seryjny sześciocyfrowy na czerwonym tle. Na banknocie nie ma podpisów zarządu banku emisyjnego. Read More


Obecnie najpopularniejszą na Świecie formą inwestowania i czerpania zysków z pieniądza jest rynek walutowy, czyli FOREX (ang. Foreign Exchange).

Forex - zdjęcie znalezione na stronie Eblogfa.com
Forex – zdjęcie znalezione na stronie Eblogfa.com

Handel na rynku FOREX odbywa się w czasie rzeczywistym, gdzie zyski i straty odczytuje się w dokładności co do sekundy. Jest to jednak bardzo niebezpieczny dla osoby niedoświadczonej i bardzo zmienny sposób inwestowania swojego kapitału. Zapomina się natomiast o tym, że numizmatyka, również może być dobrym sposobem, a na pewno o wiele bardziej spokojnym i solidnym sposobem na ulokowanie kapitału niż zmienne rynki walutowe. Co prawda inwestycja nie zwraca się w czasie rzeczywistym ponieważ jest to raczej inwestycja długofalowa jednak nie każdy chce przelewać swoje oszczędności w tak iluzoryczne i zwiewne zyski jak w przypadku wymiany walut na rynku FOREX.

Jestem przekonany o tym, że warto przynajmniej zainteresować się głębiej w inwestowanie w numizmatykę. Dla wprawnego inwestora może to być zarówno wspaniałe i pasjonujące jak i bardzo zyskowne hobby.


Dzisiejsi ludzie lub jak wolimy się nazywać – ludzie współcześni, oprócz pracy i powinności rozbudzają w sobie różnorakie pasje. Dla jednych sposobem spędzania wolnego czasu jest sport, dla innych natomiast spokojny wieczór z książką w ręku.

Numizmatyka - zdjęcie znalezione na stronie Eustka.com
Numizmatyka – zdjęcie znalezione na stronie Eustka.com

Są jednak też inni, nazywani przez tych pierwszy często zbieraczami. Otóż zbierać można różne rzeczy, od kapsli po samochody. Niewiele jest jednak zainteresowań tak silnie związanych z historią ludzkości i tak praktycznych jak numizmatyka. Uważana za naukę pomocniczą oraz mniejszy dział historii numizmatyka jest nauką zajmującą się monetami, banknotami oraz innymi przedmiotami pełniącymi funkcję płatniczą. Jest to nauka z jednej strony coś odległego, bo zamierzchłego i po części bardzo odległego z drugiej strony coś bardzo bliskiego naszej codzienności, co może być dla nas czymś więcej niż tylko rzutem okiem w przeszłość.

Pewne jest to, że nie jest to pasja dla każdego bez wyjątku. Wymaga bardzo dużego zaangażowania, cierpliwości oraz spostrzegawczości.