Banknoty polskie 1944


W roku 1944 na zaanektowanych ziemiach przedwojennej Polski wprowadzono już rubla jako waluty obiegowej. Kiedy w jednak wyzwalano tereny położone po lewej stronie Bugu władze tam objął powołany z nadania Kremla Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który rozpoczął wprowadzanie porządku administracyjnego. Już w sierpni9u 1944 roku w celu realizacji tego porządku było powołanie Kasy Resortów, którą wkrótce przemianowano na Centralną Kasę Skarbową, miała być ona odpowiedzialna za politykę pieniężną nowego rządu tymczasowego. 27 sierpnia 1944reoku PKWN na mocy dekretu wprowadziła pierwsze pieniądze na terenach wyzwolonych. Były to wydrukowane w radzieckiej wytwórni w Goznak w Moskwie.

Zdjęcie znalezione na stronie Gndm.pl

Były to banknoty o nominałach 50gr, 1zł, 2 zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł oraz 500zł. Jako emitent widniał Narodowy Bank Polski, jednak na banknotach jeszcze nie było żadnych podpisów zarządu Banku, gdyż ten bank jeszcze fizycznie nie istniał. Na banknotach w wyniku niefachowego tłumaczenia widnieje błędny zapis notki prawnej”Przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest obowiązkowym, fałszowanie będzie karane zgodnie z prawe. Błąd polegał na umieszczeniu zamiast słowa „obowiązkowym” zamiast „obowiązkowe” Jedynie banknot o najniższym nominale nie posiadał żadnej klauzuli. Wprowadzono 21341943000zł w tych banknotach jednak szybko się okazało, że w miarę postęp[u frontu potrzeba większej ilości banknotów więc dokonano dodruku juz w polskich drukarniach na podstawie poprawionych matryc. Read More