Rok 1939 był tragicznym rokiem w historii Polski. We wrześniu 1939 została najechana najpierw przez wojska niemieckie, a w 17 dni później na tereny II RP wkroczyły wojska radzieckie. Od początku okupanci zaczęli wprowadzać swoją politykę na podbitych terenach. Niemcy część terenów polskich wcielili do Rzeszy, natomiast z części powołano twór o nazwie Generalna Gubernia, podzielona na cztery dystrykty ze stolicą w Krakowie, na której czele stał Hans Frank. Wraz z polityką administracyjną niemiecki okupant rozpoczął wprowadzanie swojej polityki monetarnej. Na początek dekretem z końca września 1939 powołano do życia Bank Emisyjny w Polsce – co ciekawe jest to jedyna instytucja z czasów okupacji, która nosiła w nazwie słowo Polska.

Zdjęcie znalezione na stronie Banknotypolskie.pl

Pierwszymi banknotami, które były wyemitowane przez ten bank były banknoty, o nominale 100zł – był to przedruk pieniędzy polskich z 1932 oraz 1934 roku, z których usunięto symbole Polski. 1 marca 1940 roku wyemitowano nominał 1zł. Projektantem był Leonard Sowiński, który wzorował się na banknocie z 1938roku. Pieniądz został wydrukowany w austriackiej wytwórni Wiener Staatsdruckerei. Na banknocie widnieją podpisy prezesa banku Feliksa Młynarskiego oraz jego zastępcy Rudolfa Jędrzejowskiego. Banknot posiadał znaki wodne w postaci siatki z ciemnych i jasnych pasków. Na czerwonym awersie widnieje siedmiocyfrowa numeracja oraz seria.  Read More