Banknoty okupacji niemieckiej


Przed I Wojną Światową na terenach polskich, będącej pod zaborami obowiązywały waluty państwa zaborczych. Już w pierwszych dniach po wybuchu wojny, państwa zaborcze zdecydowały się zawiesić wymienialność swoich walut na złoto. Wskutek tego zdarzenia z obiegu znikły złote i srebrne, a także niklowe i miedziane monety wycofane przez banki, a częściowo schowane przez obywateli. Wskutek ruchów wojsk tereny dawnego zaboru rosyjskiego w większości dostał się pod okupację niemiecką. Na tych terenach powołano Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, z której po wojnie miano stworzyć Królestwo Polskie pod patronatem Rzeszy Niemieckiej. Zarządcę tego tworu był Jeneralny Gubernator, który na mocy dekretu z 6 grudnia 1916 roku powołał bank emisyjny zależny od banku centralnego Rzeszy Niemieckiej o nazwie Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa.

Zdjęcie znalezione na stronie Wcn.pl

Jej zadaniem było emitowanie marki polskiej, która miała zastąpić obowiązujące jeszcze na terenie Jeneralnego Gubernatorstwa ruble rosyjskie, wymiany dokonano wg kursu 100rubli = 216 marek. Zgodnie z założeniami PKKP miała być zlikwidowana w dwa lata od chwili przekształcenia Gubernatorstwa w Królestwo Polskie. Bilety PKKP weszły w obieg w kwietniu 1917 roku. Pierwsza seria banknotów miała napis „Zarząd jenerał-gubernatorstwa warszawskiego”, pisane małymi literami, co uznano za błąd, więc dość szybko wyemitowano drugą poprawioną serię banknotów która zapis już miała wielkimi literami: „Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego”. Read More