Po wyzwoleniu Polski na terenie wyzwolonym po zachodniej stronie Bugu powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który był całkowicie uzależniony od wskazówek pochodzących z Kremla. PKWN za pomocą dekretów chciał uporządkować administrację kraju, a więc również politykę pieniężną, która w 1944 roku była dość skomplikowana, gdyż na terenie wyzwolonym obowiązywały na równi radzieckie ruble i pieniądze okupacyjnego Banku Emisyjnego. Sytuacja skomplikowała się bardziej, kiedy na mocy dekretu z 27 sierpnia 1944roku wprowadzono nowe powojenne pieniądze. Pierwsze emisje były wykonane w trzech drukarniach – w moskiewskich zakładach graficznych GOZNAK oraz Drukarni Narodów w Krakowie oraz zakładach graficznych w Łodzi (w polskich zakładach były drukowane banknoty z drugiej serii).

Zdjęcie znalezione na stronie Cndukat.pl

Obejmowały one dziewięć banknotów o nominałach od 50gr do 500zł. Pierwsza seria drukowana w ZSRR posiadała błędną klauzulę prawną powstałą z powodu niefachowego tłumaczenia klauzuli na język polski. Druga seria, drukowana w polskich wytwórniach miała już tą klauzulę poprawioną. Banknot o nominale 2 złotych był najniższym, który był drukowany w obu seriach. Wielkość banknotu to 134*67mm. Na awersie banknotu znajduje w górnej jego części orzeł bez korony oraz napis wskazujący jako bank emisyjny Narodowy Bank Polski – który jeszcze w tym okresie nie był powołany. W dolnej części znajduje się notka prawna oraz numer seryjny sześciocyfrowy na czerwonym tle. Na banknocie nie ma podpisów zarządu banku emisyjnego. Read More