Na terenach wyzwolonych przez armię radziecką prowadzono podwójną politykę monetarną– na terenach na wschód od linii Bugu, które miały wejść w skład republik radzieckich wprowadzono radzieckiego rubla. Jednak inaczej było z terenami, na której miała powstać powojenna Polska. Jako rząd tymczasowy została powołana Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, która miała administrować na wyzwalanych terenach. Już w sierpniu 1944 roku dekretem PKWN powołano do życia Kasę Resortów, którą już w niedługim czasie przemianowano na Centralną Kasę Resortów, która miała spełniać rolę banku emisyjnego. 27 sierpnia na mocy dekretu PKWN wprowadził na terenach wyzwolonych pierwsze pieniądze o nominałach od 50gr do 500zł. Pierwsza seria została wydrukowana w moskiewskich zakładach graficznych GOZNAK.

Zdjęcie znalezione na stronie Numisklep.pl

Najniższym nominałem emitowanym w roku 1944 było 50gr. Banknot był drukowany w dwóch drukarniach – moskiewskiej GOZNAK oraz w Krakowie w Drukarni Narodów w nakładzie 6706000. Wielkość banknotu była dość zróżnicowana i wahała się od 71*45 do 81*52mm. Jako emitnet banknotu jest podany nie istniejący jeszcze Narodowy Bank Polski – nie ma na nim żadnych podpisów zarządu banku emisyjnego. Jest to również jedyny banknot, na którym nie umieszczono notki prawnej. Banknot nie posiadał również numeracji serii. Jedynym zabezpieczeniem był znak wodny o kształcie wydłużonych gwiazd na całej powierzchni banknotu. Obowiązywał on aż do 8.11.1950roku. Kolejnym jest banknot o nominale 1zł. Read More