Skąd w Polsce obce monety?

Bardzo często poszukując numizmatów obiegowych z terenów Polski można natknąć się na monety zagraniczne. Czasem ich ilość jest tak znaczna, że zaczynamy się zastanawiać skąd w takiej ilości wzięły się monety obce będące w obiegu na ziemiach polskich. Odpowiedź wydaje się prosta. Całkiem sporą część historii Polski znaczy historia wojen plus niezmiernie długi okres okupacji liczący przecież grubo ponad wiek.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

W związku z tym, na terenach, które dziś nawet uważamy za rdzennie polskie, przez bardzo długi czas polskie monety nie tylko nie były używane, ale także nie były nawet bite. To zresztą też nie do końca oddaje grozę sytuacji. Można bowiem zaznaczyć, że nawet wyposażenie mennic często znikało z polskich miast w czasie okupacji, głównie w okresie zaborów, kiedy w zasadzie całą Mennicę Warszawską wywieziono do Petersburga. Jednak to właśnie te niespokojne i przykre karty historii dały nam możliwość zgromadzenie olbrzymiej ilości obcych monet obiegowych z różnych państw i różnych okresów- zwłaszcza, że niektóre regiony Polski od zawsze były terenem spornym, często przechodząc spod zarządu polskiego pod obcy.

Rzadko sobie to uzmysławiamy, ale podobne aneksje prowadzą także do wprowadzenia obcego systemu monetarnego, stąd też tak szeroki katalog monet obcych będących w obiegu na ziemiach polskich. Ma się rozumieć, że w żaden sposób nie równoważy to choćby krzywd związanych z zaborami, nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli chodzi o numizmaty, Polska ma niezwykle szeroką historię, ciągłe wojny natomiast są jednym z tematów przewodnich kolekcji numizmatycznych. Wiele z nich jest poświęcona właśnie monetom obcym będącym w obiegu na ziemiach polskich w różnych okresach historycznych.

To jednak także wcale nie oznacza, że łatwo jest zgromadzić podobną kolekcję, zwłaszcza, że monety obce nigdy przez Polaków nie były przychylnie traktowane, a w wielu miejscach nielegalnie i tak bito polską monetę. Nie wchodziła ona do obiegu, ale powoduje to, że czasem znajdujemy pojedyncze egzemplarze monet, które nie są ani rodzime, ani nie są monetami obcymi będącymi w obiegu na ziemiach polskich. Wojna zresztą ma zawsze wiele aspektów i niewątpliwie daje wiele sposobów, aby nauczyć się historii, a numizmatyka jest jedną z takich dróg. Poprzez gromadzenie monet można wyciągnąć wiele ciekawych spostrzeżeń na temat okresu tak historycznie niesprzyjającego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *