Najniższy nominał w 1940

Rok 1939 był tragicznym rokiem w historii Polski. We wrześniu 1939 została najechana najpierw przez wojska niemieckie, a w 17 dni później na tereny II RP wkroczyły wojska radzieckie. Od początku okupanci zaczęli wprowadzać swoją politykę na podbitych terenach. Niemcy część terenów polskich wcielili do Rzeszy, natomiast z części powołano twór o nazwie Generalna Gubernia, podzielona na cztery dystrykty ze stolicą w Krakowie, na której czele stał Hans Frank. Wraz z polityką administracyjną niemiecki okupant rozpoczął wprowadzanie swojej polityki monetarnej. Na początek dekretem z końca września 1939 powołano do życia Bank Emisyjny w Polsce – co ciekawe jest to jedyna instytucja z czasów okupacji, która nosiła w nazwie słowo Polska.

Zdjęcie znalezione na stronie Banknotypolskie.pl

Pierwszymi banknotami, które były wyemitowane przez ten bank były banknoty, o nominale 100zł – był to przedruk pieniędzy polskich z 1932 oraz 1934 roku, z których usunięto symbole Polski. 1 marca 1940 roku wyemitowano nominał 1zł. Projektantem był Leonard Sowiński, który wzorował się na banknocie z 1938roku. Pieniądz został wydrukowany w austriackiej wytwórni Wiener Staatsdruckerei. Na banknocie widnieją podpisy prezesa banku Feliksa Młynarskiego oraz jego zastępcy Rudolfa Jędrzejowskiego. Banknot posiadał znaki wodne w postaci siatki z ciemnych i jasnych pasków. Na czerwonym awersie widnieje siedmiocyfrowa numeracja oraz seria. 

Rewers był utrzymany w kremowych tonacjach i widniała na nim wielka umieszczona centralnie jedynka. W tym czasie również został wyemitowany banknot o nominale 2 złotych, który był wzorowany na banknocie z 1938 roku. Na awersie widnieje głowa dziewczyny w chustce (na oryginalnym banknocie widnieje głowa księżny Dąbrówki). Projektantem tego pieniądza był ponownie Leonard Sowiński, a druk powierzono austriackiej wytwórni z Wiednia. Rewers tego banknotu to centralnie umieszczona rozeta po obu stronach której umieszczono cyfrę nominału. Oba banknoty były bardzo często przedmiotem fałszerstwa. W obiegu były do 10.01.1945 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *