Monety obiegowe 1923-2009

Rozpatrując historię Polski w latach 1923 – 2009, można znaleźć w niej wiele wydarzeń bolesnych, ale także wiele wydarzeń, które mogą napawać Polaków dumą. Przez ten cały czas w obiegu znajdowały się pieniądze towarzyszące wszystkim ważnym zdarzeniom z tego okresu. Monety obiegowe, wykorzystywane przez te wszystkie lata, stawały się niemymi świadkami historii Polski. Analizując więc historię monet obiegowych z lat 1923 – 2009 dotykamy również historii, której częścią się stały. W 1923 roku premier Władysław Grabski przeprowadził w Polsce reformę skarbowo–walutową. Dzięki niej marka polska przestała być prawnym środkiem płatniczym, a zastąpiła ją nowa waluta – złoty. Do obiegu wprowadzono monety groszowe o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 oraz 50 groszy.

Zdjęcie znalezione na stronie Aledil.pl

Pojawiły się także monety obiegowe o nominałach 1, 2, 5, 10 oraz 20 złotych. Monety te znajdowały się w obiegu i były prawnym środkiem płatniczym do 1939 roku, kiedy to rozpoczęła się druga wojna światowa. W 1950 do obiegu wprowadzone zostały nowe pieniądze. Pozostały one obowiązującym środkiem płatniczym aż do denominacji w 1995 roku. Na monetach będących w obiegu w czasach Polskiej Rzeczypospolitej ludowej oraz początkach Trzeciej Rzeczypospolitej można dostrzec nominały 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy oraz 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10 000 oraz 50 000 złotych. W związku z obecną na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych hiperinflacją, Narodowy Bank Polski podjął decyzję o denominacji polskiej waluty.

Denominacja została wprowadzona w życie 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą o denominacji złotego z dnia 7 lipca 1994 roku. Monety wprowadzone do obiegu po denominacji mają nominały 1, 2, 5,10, 20, 50 groszy, a także 1, 2 oraz 5 złotych Rozpatrując historię monet obiegowych z lat 1923 -2009 należy wziąć pod uwagę także monety używane na terenie obecnych ziem polskich, ale nie emitowane przez państwo polskie. W Ghetto Litzmannstadt, zwanym również gettem łódzkim, posługiwano się monetami o nominałach 10 fenigów, a także 5, 10 oraz 20 marek. W okresie międzywojennym Wolne Miasto Gdańsk było autonomicznym miastem-państwem chronionym przez Ligę Narodów. Na terenie Wolnego Miasta Gdańsk monety obiegowe miały następujące nominały: 1, 2, 5 oraz 10 fenigów, a także ½, 1, 2, 5 oraz 10 guldenów. Analizując monety znajdujące się w obiegu w latach 1923-2009 zarówno w państwie polskim, jak i na obecnych terytoriach Polski, można dojść do wniosku, że monety te stanowią bogactwo nie tylko w sensie materialnym, ale także w sensie historycznym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *