Rok 1939 był tragicznym rokiem w historii Polski. We wrześniu 1939 została najechana najpierw przez wojska niemieckie, a w 17 dni później na tereny II RP wkroczyły wojska radzieckie. Od początku okupanci zaczęli wprowadzać swoją politykę na podbitych terenach. Niemcy część terenów polskich wcielili do Rzeszy, natomiast z części powołano twór o nazwie Generalna Gubernia, podzielona na cztery dystrykty ze stolicą w Krakowie, na której czele stał Hans Frank. Wraz z polityką administracyjną niemiecki okupant rozpoczął wprowadzanie swojej polityki monetarnej. Na początek dekretem z końca września 1939 powołano do życia Bank Emisyjny w Polsce – co ciekawe jest to jedyna instytucja z czasów okupacji, która nosiła w nazwie słowo Polska.

Zdjęcie znalezione na stronie Banknotypolskie.pl

Pierwszymi banknotami, które były wyemitowane przez ten bank były banknoty, o nominale 100zł – był to przedruk pieniędzy polskich z 1932 oraz 1934 roku, z których usunięto symbole Polski. 1 marca 1940 roku wyemitowano nominał 1zł. Projektantem był Leonard Sowiński, który wzorował się na banknocie z 1938roku. Pieniądz został wydrukowany w austriackiej wytwórni Wiener Staatsdruckerei. Na banknocie widnieją podpisy prezesa banku Feliksa Młynarskiego oraz jego zastępcy Rudolfa Jędrzejowskiego. Banknot posiadał znaki wodne w postaci siatki z ciemnych i jasnych pasków. Na czerwonym awersie widnieje siedmiocyfrowa numeracja oraz seria.  Cały News

Banknoty 1939-1944


W roku 1939, po inwazji niemieckich wojsk na teren polski i wkroczeniu wojsk radzieckich na wschodnie tereny Polski, teren naszego kraju został podzielony na trzy strefy – pierwsza włączona do Rzeszy Niemieckiej, teren Generalnej Guberni pod władzą Niemiecką oraz tereny zaanektowane przez ZSRR. Generalna Gubernia była podzielona na cztery dystrykty, a jej stolicą został Kraków. Zarządzanie tym tworem zostało powierzone Hansowi Frankowi, który już od pierwszych dni swoich rządów wprowadzał niemiecką politykę administracyjną, w tym też politykę monetarną. Dekretem z końca września 1939, na terenie Generalnej Guberni powołano do życia bank emisyjny, na którego czele postawiono byłego z-cę Banku Polskiego Feliksa Młynarskiego.

Zdjęcie znalezione na stronie Wcn.pl

Pierwszymi banknotami były emitowane przez przedwojenny bank emisyjny banknoty polskie, jednak pozbawione wszelkich symboli narodowych, a na banknotach był nadruk w języku niemieckim: , Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (Generalne Gubernatorstwo dla zajętych polskich obszarów). Na początek doszło do emisji banknotu i nominale 100zł. Był to banknot w kolorze czerwonym z polskimi napisami. Na banknotach była stara data emisji 1934rok. Wymiaru banknotu to 175x98mm. Na rewersie jest postać księcia Józefa Poniatowskiego, a w poprzek banknotu na obu stronach widnieje wspomniany nadruk w języku niemieckim. Awers to jedynie umieszczone w rozetach w rogach banknotu nominał 100zł, oraz podpisy prezesów przedwojennego banku. Cały News