Banknoty okupacji niemieckiej

Przed I Wojną Światową na terenach polskich, będącej pod zaborami obowiązywały waluty państwa zaborczych. Już w pierwszych dniach po wybuchu wojny, państwa zaborcze zdecydowały się zawiesić wymienialność swoich walut na złoto. Wskutek tego zdarzenia z obiegu znikły złote i srebrne, a także niklowe i miedziane monety wycofane przez banki, a częściowo schowane przez obywateli. Wskutek ruchów wojsk tereny dawnego zaboru rosyjskiego w większości dostał się pod okupację niemiecką. Na tych terenach powołano Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, z której po wojnie miano stworzyć Królestwo Polskie pod patronatem Rzeszy Niemieckiej. Zarządcę tego tworu był Jeneralny Gubernator, który na mocy dekretu z 6 grudnia 1916 roku powołał bank emisyjny zależny od banku centralnego Rzeszy Niemieckiej o nazwie Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa.

Zdjęcie znalezione na stronie Wcn.pl

Jej zadaniem było emitowanie marki polskiej, która miała zastąpić obowiązujące jeszcze na terenie Jeneralnego Gubernatorstwa ruble rosyjskie, wymiany dokonano wg kursu 100rubli = 216 marek. Zgodnie z założeniami PKKP miała być zlikwidowana w dwa lata od chwili przekształcenia Gubernatorstwa w Królestwo Polskie. Bilety PKKP weszły w obieg w kwietniu 1917 roku. Pierwsza seria banknotów miała napis „Zarząd jenerał-gubernatorstwa warszawskiego”, pisane małymi literami, co uznano za błąd, więc dość szybko wyemitowano drugą poprawioną serię banknotów która zapis już miała wielkimi literami: „Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego”.

Na banknotach z pierwszej serii widnieje nota prawna „Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej”, napis ten został zmieniony również na banknotach drugiej serii, który brzmiał „Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej” Banknoty emitowane przez niemiecki zarząd PKKP obowiązywały jeszcze do końca 1918 roku i zostały zastąpione przez Markę Polską emitowaną przez polskie zarząd PKKP.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *