Banknoty 1939-1944

W roku 1939, po inwazji niemieckich wojsk na teren polski i wkroczeniu wojsk radzieckich na wschodnie tereny Polski, teren naszego kraju został podzielony na trzy strefy – pierwsza włączona do Rzeszy Niemieckiej, teren Generalnej Guberni pod władzą Niemiecką oraz tereny zaanektowane przez ZSRR. Generalna Gubernia była podzielona na cztery dystrykty, a jej stolicą został Kraków. Zarządzanie tym tworem zostało powierzone Hansowi Frankowi, który już od pierwszych dni swoich rządów wprowadzał niemiecką politykę administracyjną, w tym też politykę monetarną. Dekretem z końca września 1939, na terenie Generalnej Guberni powołano do życia bank emisyjny, na którego czele postawiono byłego z-cę Banku Polskiego Feliksa Młynarskiego.

Zdjęcie znalezione na stronie Wcn.pl

Pierwszymi banknotami były emitowane przez przedwojenny bank emisyjny banknoty polskie, jednak pozbawione wszelkich symboli narodowych, a na banknotach był nadruk w języku niemieckim: , Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (Generalne Gubernatorstwo dla zajętych polskich obszarów). Na początek doszło do emisji banknotu i nominale 100zł. Był to banknot w kolorze czerwonym z polskimi napisami. Na banknotach była stara data emisji 1934rok. Wymiaru banknotu to 175x98mm. Na rewersie jest postać księcia Józefa Poniatowskiego, a w poprzek banknotu na obu stronach widnieje wspomniany nadruk w języku niemieckim. Awers to jedynie umieszczone w rozetach w rogach banknotu nominał 100zł, oraz podpisy prezesów przedwojennego banku.

Co ciekawe brak było podpisów niemieckiego zarządu, bądź tępo Generalnej Guberni, bądź to nowego Banku Emisyjnego w Polsce. Banknot zaprojektował Józef Mehoffer, nie ma danych co do projektanta grafiki banknotu. Banknot posiadał znak wodny o kształcie królowej Jadwigi oraz nominału banknotu. Został on wydrukowany w zakładach graficznych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która podczas okupacji nosiła nazwę Wytwórni Papierów Wartościowych. Banknot na podstawie dekretu Hansa Franka wszedł do emisji 1.02.1940 roku i obowiązywał jedynie do 20.05 tegoż roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *